ارتباط تصویری

رشته ارتباط تصویری از سال ۱۳۸۷ جز رشته های فعال مؤسسه ارم بوده است و در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
با تلاش دانشجویان و اساتید این گروه در هر سال آماری بالاتر از ۶۰ درصد قبولی در مقطع بالاتر داشته ایم.

مدیر گروه گرافیک : جناب آقای محمد علی کرمی پور

ترم بندی دروس رشته های ارتباط تصویری
ترم بندی کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری
ترم بندی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
ترم بندی کاردانی گرافیک

سرفصل کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

سرفصل کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

سرفصل کاردانی گرافیک

wordpress theme