اطلاعیه کارت ورود به جلسه

با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات پس از بازبینی سامانه آموزشی، جهت رفع نقص پرونده آموزشی و پرداخت بدهی از تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ تا ۹۵/۱۰/۱۰ کارت ورود به جلسه خود را از سامانه پرینت نموده و در تمامی جلسات امتحان آن را به همراه داشته باشید.

*بدیهی است از حضور دانشجو به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی جدا خودداری می شود.

* تمامی کارت های ورود به جلسه که قبل از تاریخ فوق چاپ شده اند فاقد اعتبار می باشد.

*درب جلسه امتحان ۵ دقیقه بعد از شروع امتحان بسته می شود. لطفا ۳۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در موسسه حضور داشته باشید.

*همراه داشتن موبایل،لپ تاپ، و وسایل شخصی مانند کیف و … در جلسه امتحان تخلف و فرد خاطی به کمیته انظباتی معرفی می شود.

* حضور دانشجو در تمامی جلسات امتحان طبق کارت ورود به جلسه ضروری است و در صورت امضا نکردن صورت جلسه امتحان غیبت دانشجو ثبت و نمره صفر منظور می شود.

*در صورت غیبت در جلسه حداکثر ۳ روز فرصت دارید با با در دست داشتن مدارک لازم جهت حذف پزشکی اقدام بفرمایید.

* بلافاصله بعد از پایان امتحان و خروج از محل امتحانات از ازدحام در جلو سالن امتحانات خودداری کنید. در غیر این صورت با فرد خاطی برخورد می شود.

* با توجه به فشار روانی حاکم بر دانشجو در ایام امتحانات خواهشمند است نسبت به برنامه ریزی صحیح جهت فقط آرامش و حضور در جلسه امتحان اقدام نموده و در برخورد با کارمندان و مراقبین رعایت شئونات احلاقی را مد نظر داشته باشید و در غیر این صورت با فرد خاطی طبق قوانین کمیته انظباتی برخورد می شود.

wordpress theme