فعالیت های امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی ارم

دفتر فرهنگ موسسه آموزش عالی ارم برگزار می کند:

اردوی زیارتی مشهد مقدس… جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام مقدماتی به دفتر فرهنگ موسسه مراجعه نمایید.(با توجه به محدودیت ثبت نام اولویت با دانشجویانی است که زودتر مراجعه نمایند.)

 

 

 

مراسم بررسی آسیب های اجتماعی و آثار مصرف مواد مخدر با حضور استاد قیام خواه از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی فارس در محل موسسه ارم

photo_2016-12-19_09-36-15

 

 

 

wordpress theme