برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد ارتباط تصویری نیمسال دوم 98-97
ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور داور خارجی داور داخلی تاریخ دفاع ساعت دفاع
1 شهرزاد شاهمرادی ارتباط تصویری منصور ناصری جمشید آراسته محمدعلی کریمی پور 97/11/24 14-15
2 محبوبه نصیری ارتباط تصویری جمشید آراسته محمد علی کریمی پور شهریار اسدی 97/11/24 15-16
3 آرش قنواتی ارتباط تصویری بهمن فیزابی شهریار اسدی جمشید آراسته 97/11/24 16-17
4 سمیرا عدلو ارتباط تصویری بهمن فیزابی شهریار اسدی جمشید آراسته 97/11/24 17-18
5 زهرا نجیبی ارتباط تصویری شهریار اسدی محمد علی کریمی پور جمشید آراسته 97/11/24 18-19
6 مریم رفیعی ارتباط تصویری جمشید آراسته بهمن فیزابی محمدعلی کریمی پور 97/11/25 8-9
7 نگین زارعی ارتباط تصویری جمشید آراسته بهمن فیزابی محمدعلی کریمی پور 97/11/25 9-10
8 مریم معماری ارتباط تصویری جمشید آراسته بهمن فیزابی محمدعلی کریمی پور 97/11/25 10-11
9 مهرناز مکابربندری ارتباط تصویری جمشید آراسته بهمن فیزابی محمدعلی کریمی پور 97/11/25 11-12
10 مریم رحیمی پور ارتباط تصویری فرهاد نادری شهریار اسدی محمدعلی کریمی پور 97/11/25 12-13
11 مرضیه ابوعلی زاده بهبهانی ارتباط تصویری شهریار اسدی فرهاد نادری جمشید آراسته 97/11/25 14-15
12 الناز رخشی ارتباط تصویری شهریار اسدی فرهاد نادری جمشید آراسته 97/11/25 15-16
13 سیاوش توکلی ارتباط تصویری فرهاد نادری عبدالرضا اثنی عشری جمشید آراسته 97/11/25 16-17
14 امین ظهیری ارتباط تصویری عبدالرضا اثنی عشری شهریار اسدی جمشید آراسته 97/11/25 17-18
15 سیده نیلوفر حسینی ارتباط تصویری عبدالرضا اثنی عشری شهریار اسدی جمشید آراسته 97/11/25 18-19
16 نرجس توانگر زمین ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/27 9-10
17 پریسا زارعیان ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/27 10-11
18 مریم وراوی پور ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/27 11-12
19 غزال عرب زاده ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/27 12-13
20 زهره شمس الدینی ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/27 14-15
21 مجید توکلیان ارتباط تصویری فرهاد نادری عبدالرضا اثنی عشری ستاره احسنت 97/11/27 15-16
22 مهری لشکری ارتباط تصویری ستاره احسنت عبدالرضا اثنی عشری جمشید آراسته 97/11/27 16-17
23 رضوان ترک زاده ارتباط تصویری ستاره احسنت عبدالرضا اثنی عشری جمشید آراسته 97/11/27 17-18
24 مریم حسامی  ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور شهریار اسدی ستاره احسنت 97/11/28 11-12
25 الهه شیریان دهکردی ارتباط تصویری محمد علی کریمی پور فرهاد نادری ستاره احسنت 97/11/28 12-13
26 فریدون امیری ارتباط تصویری فرهاد نادری اشکان رحمانی محمدعلی کریمی پور 97/11/30 12-13
27 دامون قرخلوی نادری ارتباط تصویری فرهاد نادری عبدالرضا اثنی عشری جمشید آراسته 97/11/30 13-14
28 علیرضا اسدی ارتباط تصویری علیرضا خاکپور مریم دشتی زاده ستاره احسنت 97/11/30 14-15
29 هانا همایون فر ارتباط تصویری علیرضا خاکپور-مجید اسلمی مریم دشتی زاده محمدعلی کریمی پور 97/11/30 15-16
30 فاطمه رحیمی ارتباط تصویری علیرضا خاکپور-تورنگ چماچم محمدعلی کریمی پور 98/12/8 14-16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *