برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش هنر

برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد پژوهش هنر  نیمسال دوم 98-97
ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور داور خارجی داور داخلی تاریخ دفاع ساعت دفاع
1 شیدا بحرانی پژوهش هنر شهریار اسدی مجید اسلمی داریوش محمدخانی 97/11/24 11-12
2 نرگس خاتون خرمیان پژوهش هنر مهدی ارجمند شهریار اسدی مجید اسلمی 97/11/25 9-10
3 عاطفه شیروانی پژوهش هنر حسین قاسم خانی شهریار اسدی مجید اسلمی 97/11/25 10-11
4 فریبا مساعدی پژوهش هنر مجید اسلمی مهدی ارجمند حسین قاسم خانی 97/11/25 11-12
5 سیده فهیمه زارعی پژوهش هنر مجید اسلمی شهریار اسدی حسین قاسم خانی 97/11/25 12-13
6 فرخنده رادفر پژوهش هنر مجید اسلمی مهدی ارجمند عبدالله آقایی 97/11/30 14-15
7 زهرا صالحی پژوهش هنر ستاره احسنت مهدی ارجمند عبدالله آقایی 97/11/30 15-16
8 صبا کارگران پژوهش هنر اشکان رحمانی مهدی ارجمند مجید اسلمی 97/11/30 16-17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *