تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۶-۹۵

ترم مهر ۹۷-۹۶
شروع انتخاب واحد: ۲۰ تا ۲۲ شهریور ۹۶
شروع کلاس‌ها : ۲۵ شهریور
حذف و اضافه : ۱۱ و ۱۲ مهر
حذف اضطراری : ۱۸ تا ۲۲ آذر
پایان کلاس‌ها : ۱۴ دی
ژوژمان گروه ارتباط تصویری و نقاشی ۹ تا ۱۴ دی
امتحان آزمایشگاه گروه صنایع شیمیایی ۹ تا ۱۴ دی
شروع امتحانات : ۱۶ دی ماه
پایان امتحانات : ۲۸ دی ماه
ژوژمان طرح های منتخب ۲۸ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
wordpress theme