تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۶-۹۵

ترم تابستان 
 انتخاب واحد: ۱۹و ۲۰  تیر ماه
شروع کلاس‌ها : ۲۳ تیرماه
پایان کلاس‌ها : ۱ شهرویر
شروع امتحانات : ۳ شهریور ماه
پایان امتحانات : ۸ شهریور ماه
wordpress theme