تقویم (تابستان 98-97) :

 

انتخاب واحد:
15 تا 19 تیرماه
شروع کلاس‌ها :
22 تیرماه 
پایان کلاس‌ها :
 31 مرداد ماه
شروع امتحانات :
2شهریور ماه