تقویم آموزشی مهرماه 1398 :

انتخاب واحد:
12 تا 16 شهریورماه 
شروع کلاس‌ها :
23 شهریور ماه 
حذف و اضافه :
7 و 8 مهرماه 
حذف اضطراری :
17 آذر ماه
پایان کلاس‌ها :
 12 دی ماه 
شروع امتحانات :
14 دی ماه 
پایان امتحانات :
2 بهمن ماه

 

دانلود تقویم آموزشی تابستان