تماس با ما

آدرس: شیراز – ابتدای بلوار چمران – خیابان شهید مختاری – مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

کد پستی:۷۱۹۴۷۷۴۴۷۵

صندوق پستی: ۷۱۹۵۵۹۸۳

ایمیل موسسه: info@Eram-Shiraz.ac.ir

فکس: ۰۷۱۳۶۴۶۵۳۸۷

شماره تماس : ۰۷۱۳۶۴۶۵۳۷۸-۸۱

ریاست موسسه : داخلی ۱۲۲

مسئول دفتر ریاست : داخلی ۱۱۱

معاون اداری مالی : داخلی ۱۲۰

مدیر کل آموزش : داخلی ۱۲۴

کارشناس گروه معماری : داخلی ۱۲۵

کارشناس گروه فنی مهندسی : داخلی ۱۲۷

کارشناس هنر : داخلی ۱۲۶

کارشناس تحصیلات تکمیلی: داخلی ۱۲۱

مسئول کلاس ها : داخلی ۱۳۰

 

 

 

مسئول آمار و انفورماتیک : داخلی ۱۱۷

حسابداری دانشجویی : داخلی ۱۳۵

مسئول امور دانشجویی: داخلی ۱۳۱

 

مدیر امور اداری : داخلی ۱۱۲

 

 

 

wordpress theme