ضمن عرض تبریک قبولی شما در مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

تلفن  پاسخگو به سوالات جهت ثبت نام : 07136465378 داخلی 135

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ثبت نام می توانند روزهای چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه و شنبه و یکشنبه ۱۷و۱۸ شهریور  همراه با مدارک زیر به محل موسسه مراجعه فرمایند.

 

مدارک مورد نیاز دانشجویان ارشد

 

ثبت نام مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه، 20-21 شهریور انجام میشود.

 

مدارک مورد نیاز مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز مقطع کارشناسی ناپیوسته