رئیس هیات امنا
نام حمید
نام خانوادگي محمودیان عطاآبادی
وضعيت تاهل متاهل
مدرک تحصيلي Ph.D
سال استخدام 1368
مرتبه علمي دانشیار
پست الکترونيک Hmahmoudian2@gmail.com

تحصیلات

حوزوی:

حوزه مشهد و قم  و حدود هفت سال تحصيل در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد(حوزوی وغیر حوزوی)

غیرحوزوي: 

كارشناسي ارشد :اديان و عرفان تطبيقي از دانشکده الهيات دانشگاه تهران

دكتري:اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

فعالیت های پژوهشی

1- اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

2- اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

3-اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

4-اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

5- اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

6-اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

7- اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

8- اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

9-اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

و…..