صنایع شیمیایی

رشته صنایع شیمایی از مهرماه ۱۳۹۱ در مقطع کاردانی پیوسته فعال می باشد و همچنین در مقطع کارشناسی ناپیوسته از سال ۱۳۹۵ به عنوان تنها مؤسسه دارای این رشته دانشجو میپذیرد.

دانلود سرفصل دروس کاردانی صنایع شیمایی

ترم بندی رشته کاردانی صنایع شیمایی

 

دانلود سرفصل کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمایی

ترم بندی رشته کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمایی

wordpress theme