عکاسی

رشته عکاسی در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۴ ددانشجو می پذیرد.

دانلود چارت درسی رشته عکاسی

دانلود سرفصل دروس رشته عکاسی

wordpress theme