ضمن تبریک به مناسبت دانش آموختگی شما به جهت تسهیل در امور لطفا موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

 

موارد ضروری جهت صدور گواهینامه موقت:

۱- گذراندن تمامی دروس با معدل بالای ۱۲ طبق چارت دروس

۲- اطمینان از تکمیل پرونده قبل از مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی(رونوشت: کارت ملی ، شناسنامه- اصل مدرک مقطع قبلی – اصل تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

۳- مراجعه به آموزش جهت انجام امور فارغ النحصیلی حداکثر ۱ ماه بعد از فارغ التحصیلی

۴- امور مربوط به فارغ التحصیلی فقط روزهای یک شنبه، دوشنبه، و سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۱ انجام می شود.

موارد ضروری قبل از مراجعه جهت دریافت اصل دانشنامه

اطمینان از تکیل پرونده قبل از مراجعه جهت تحویل دانشنامه از جمله موارد زیر در پرونده می باشد:

  • اصل مدرک مقطع قبل و کپی
  • داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  • به همراه داشتن اصل گواهینامه موقت مقطع فارغ التحصیلی
  • همراه داشتن اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی
  • قبل از مراجعه با شماره موسسه داخلی ۱۳۷ هماهنگ نمایید
  • موسسه در ایام ثبت نام و ایان امتحانات از انجام امور فارغ التحصیلی و تحویل مدارک فارغ التحصیلی معذور است.

 

 

اطلاعبه صدور تاییدیه تحصیلی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی تاییدیه تحصیلی که امور مربوط به فارغ التحصیلی خود را قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۳/۸ انجام داده اند می رساند:

جهت صدور تاییدیه تحصیلی مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره ۵۷۲۱۳۵۲۰۰۷ بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی ارم  واریز نموده و فیش واریزی را به امور مالی تحویل نمایند.

شایان ذکر است که موسسه برای هر یک از فارغ التحصیلان در هر مقطع فقط یکبار تاییدیه تحصیلی صادر می کند و جهت صدور مجدد پس از کسب مجوز می بایست مبلغ فوق را به شماره حساب ذکر شده واریز نمایند.