کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آثار سوء مصرف مواد مخدر

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آثار سوء مصرف مواد مخدر- شیراز. 6 اردیبهشت

اردوی فرهنگی تفریحی چله گاه

اردوی فرهنگی تفریحی چله گاه- 11 اردیبهشت 1397

بازدید از شهدای اهل قبور

بازدید از شهدای اهل قبور

اردوی فرهنگی موزه تاریخ طبیعی

اردوی فرهنگی موزه تاریخ طبیعی-  اردیبهشت 1397

دومین جشنواره طراحی روی سفال (به سود کودکان بی سرپرست نرجس)

  اردیبهشت 1396 با جوایز ویژه: نفر اول 200000 تومان نفر دوم 150000 تومان نفر سوم 100000 تومان نفرچهارم تا ششم 50000 تومان

سخنرانی علمی آشنایی با طب سنتی ایرانی

با حضور دکتر نیمروزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96/8/24

جشن روز دانشجو

همراه با برنامه های متنوع و شاد یک شنبه 18 آذر ماه – ساعت 12:30 ساختمان شماره(1) مؤسسه ارم