قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

به اطلاع می رساند دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود یا تحویل آن را در نیمسال اول ۹۶-۹۵ را دارند :

می بایست تا تاریخ ۲۲ دی ماه فرم اعلام آمادگی و فرم کلکسیون که به تایید استاد راهنما رسیده باشد جهت مشخص شدن زمان برگزاری به اداره آموزش تحویل دهند.

بدیهی است اداره آموزش از ثبت فرم هایی که بعد از تاریخ فق تحویل داده شود معذور می باشد.

wordpress theme