معماری

مؤسسه آموزش عالی ارم از سال ۱۳۸۷ در تمامی مقاطع در رشته معماری دانشجو می پذیرد.

با همت اساتید برتر و کادر آموزشی آمار قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر بیش از ۷۰ درصد بوده است.

دانلود سرفصل رشته مهندسی معماری

ترم بندی رشته مهندسی معماری

دانلود  سرفصل کارشناسی ناپیوسته معماری

ترم بندی کارشناسی ناپیوسته معماری

دانلود سرفصل رشته نقشه کشی معماری

ترم بندی دروس نقشه کشی معماری

wordpress theme