وام شهریه تحصیلی

 

 

به اطلاع دانشجويان عزير مي­رساند كه تعداد نيمسال مورد استفاده از وام شهریه تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي به صورت زير مي­باشد .

 

مقطع نيمسال
كارداني ناپيوسته و پيوسته 3
كارشناسي ناپيوسته 3
كارشناسي پيوسته 5
کارشناسی ارشد 3

 

لذا دانشجوياني که قصد استفاده از وام شهریه دانشجویی را دارند با در دست داشتن مدارک ذکر شده به مسئول  امور دانشجويي (آقای محمودیان) مراجعه نمايند .

 

دانلود فرم درخواست وام دانشجویی