وام

وام شهریه  تحصیلی

به اطلاع دانشجویان عزیز می­رساند که تعداد نیمسال مورد استفاده از وام شهریه تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زیر می­باشد .

مقطع

نیمسال

کاردانی ناپیوسته و پیوسته

۳

کارشناسی ناپیوسته

۳

کارشناسی پیوسته

۵

کارشناسی ارشد

۳

لذا دانشجویانی که قصد استفاده از وام شهریه دانشجویی را دارند با در دست داشتن مدارک ذکر شده به مسئول  امور دانشجویی (آقای محمودیان) مراجعه نمایند

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام دانشجویی

۱- فرم درخواست وام

۲- سند تعهد رسمی

۳- کپی شناسنامه – کارت ملی – کارت دانشجویی

۴- کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن

۵- فیش حقوقی ضامن

۶- گواهی کسر از حقوق (به استثناء بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح)

۷- پوشه

دانلود فرم درخواست وام دانشجویی

wordpress theme