کامپیوتر

رشته کامپیوتر در مقطع کاردانی از سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۵ در مؤسسه فعال می باشد و ۸۰ درصد دانشجویان در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند.

مدیرگروه رشته کامپیوتر : جناب مهندس احسان بزرگ پوری

دانلود چارت دروس کاردانی

دانلود سرفصل دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته

دانلود چارت دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته

wordpress theme