ژوژمان ارتباط تصویری 96-97 گلدوزی روی گیوه

سمپوزیوم بین المللی گرافیک در شیراز با حضور نیکلاس تراکسلر

سخنرانی دکتر زمردیان در جشن فارغ التحصیلی97

سومین جشن فارغ التحصیلی اردیبهشت 97

رتبه های برتر دوره کاردانی سال 96

برگزاری جلسه اتحادیه منطقه هفت در موسسه ارم شهریور97

بزرگداشت مقام معلم اردیبهشت 97

رتبه های برتر مقطع کارشناسی