زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم

قابل توجه دانشجویان گرامی: خواهشمند است پس از  تسویه حساب بدهی قبلی خود و پرداخت شهریه علی الحساب بهمن ماه قبل از زمانبندی انتخاب واحد  نسبت به پرداخت شهریه اقدام کرده تا در زمان انتخاب واحد دچار اختلال نشوید. خواهشمند از مراجعه به امور مالی و ریاست مؤسسه خودداری فرمایید. زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم